آخرین اخبار

دوازدهمین نشست مجازی مشاوران امور زنان و خانواده

دوازدهمین نشست مجازی مشاوران امور زنان و خانواده

۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۱ رویدادها
دوازدهمین نشست مجازی مشاوران امور زنان و خانواده برگزار شد
برگزاری یازدهمین نشست مشاوران زنان و خانواده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

برگزاری یازدهمین نشست مشاوران زنان و خانواده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۳ رویدادها
برگزاری یازدهمین نشست مشاوران زنان و خانواده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه مازندران
دهمین نشست با تمرکز بر دانشگاه‌های الزهرا، خوارزمی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی،  علمی-کاربردی، فنی و حرفه‌ای و هنر

دهمین نشست با تمرکز بر دانشگاه‌های الزهرا، خوارزمی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، علمی-کاربردی، فنی و حرفه‌ای و هنر

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۵ رویدادها خبر برگزیده
در ادامه سلسه نشست‌های زنان دانشگاهی با نگاهی به دانشگاه‌های کشور، دهمین نشست با تمرکز بر دانشگاه‌های الزهرا، خوارزمی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، علمی-کاربردی، فنی و حرفه‌ای و هنر در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ برگزار شد.
نهمین نشست زنان در آموزش عالی با تمرکز بر دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت

نهمین نشست زنان در آموزش عالی با تمرکز بر دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۳ رویدادها
در ادامه سلسه نشست‌های زنان دانشگاهی با نگاهی به دانشگاه‌های کشور، در نظر است تا نهمین نشست با تمرکز بر دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ برگزار شود
هشتمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه شیراز

هشتمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه شیراز

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۸ رویدادها خبر برگزیده
دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزش عالی، سلسله نشست‌های پژوهشی در ارتباط با مشکلات و مسائل زنان دانشگاهی با عنوان «زنان در آموزش عالی» با رویکرد سیاستگذاری در حوزه زنان برگزار می کند که هشتمین نشست آن در دانشگاه شیراز برگزار شد.