اخبار

هشتمین نشست زنان در آموزش عالی

هشتمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه شیراز

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزش عالی، سلسله نشست‌های پژوهشی در ارتباط با مشکلات و مسائل زنان دانشگاهی با عنوان «زنان در آموزش عالی» با رویکرد سیاستگذاری در حوزه زنان برگزار می کند که هشتمین نشست آن در دانشگاه شیراز برگزار شد.

ادامه مطلب
دهمین نشست زنان در آموزش عالی

دهمین نشست با تمرکز بر دانشگاه‌های الزهرا، خوارزمی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، علمی-کاربردی، فنی و حرفه‌ای و هنر

در ادامه سلسه نشست‌های زنان دانشگاهی با نگاهی به دانشگاه‌های کشور، دهمین نشست با تمرکز بر دانشگاه‌های الزهرا، خوارزمی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، علمی-کاربردی، فنی و حرفه‌ای و هنر در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ برگزار شد.

ادامه مطلب
نهمین نشست زنان در آموزش عالی

نهمین نشست زنان در آموزش عالی با تمرکز بر دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت

در ادامه سلسه نشست‌های زنان دانشگاهی با نگاهی به دانشگاه‌های کشور، در نظر است تا نهمین نشست با تمرکز بر دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ برگزار شود

ادامه مطلب
هفتمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه قم

هفتمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه قم

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزش عالی، سلسله نشست‌های پژوهشی در ارتباط با مشکلات و مسائل زنان دانشگاهی با عنوان «زنان در آموزش عالی» با رویکرد سیاستگذاری حوزه زنان برگزار می‌کند که هفتمین نشست به میزبانی دانشگاه قم به صورت مجازی در روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار شد.

ادامه مطلب
ششمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه بیرجند

ششمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه بیرجند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سلسله نشست‌های پژوهشی در ارتباط با مشکلات و مسائل زنان دانشگاهی با عنوان «زنان در آموزش عالی» برگزار می کند که ششمین نشست به میزبانی دانشگاه بیرجند به صورت مجازی در روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار شد.

ادامه مطلب
پنجمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

پنجمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سلسله نشست‌های پژوهشی در ارتباط با مشکلات و مسائل زنان دانشگاهی با عنوان «زنان در آموزش عالی» برگزار می کند که پنجمین نشست به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت مجازی در روز سه شنبه ۵ اسفندماه ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار شد.

ادامه مطلب
چهارمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه کاشان

چهارمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه کاشان

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سلسله نشست‌های پژوهشی در ارتباط با مشکلات و مسائل زنان دانشگاهی با عنوان «زنان در آموزش عالی» برگزار می کند که چهارمین نشست به میزبانی دانشگاه کاشان به صورت مجازی در روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار شد

ادامه مطلب
نشست «زنان در آموزش عالی ایران» در هفته پژوهش و فناوری

نشست «زنان در آموزش عالی ایران» در هفته پژوهش و فناوری

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، نشست مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده و گروه مطالعات زنان مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با حضور مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور برگزار شد.

ادامه مطلب
سومین نشست زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه کردستان

سومین نشست زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه کردستان

سومین نشست ملی گروه مطالعات زنان مؤسسه با عنوان «زنان در آموزش عالی (با نگاهی به دانشگاه کردستان)»، روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه با همکاری دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده و دانشگاه کردستان برگزار شد.

ادامه مطلب
دومین نشست زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه شهرکرد

دومین نشست زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه شهرکرد

دومین نشست زنان در آموزش عالی (با نگاهی به دانشگاه شهرکرد)، روز چهارشنبه ۲۶ آذر به همت گروه مطالعات زنان مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با همکاری دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده و دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه ایلام برگزار شد

اولین نشست زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه ایلام

نشست زنان در آموزش عالی (با نگاهی به دانشگاه ایلام)، روز چهارشنبه ۱۲ آذر به همت گروه مطالعات زنان مؤسسه مطالعات فرهنگی واجتماعی و با همکاری دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده و دانشگاه ایلام برگزار شد

ادامه مطلب