خبر برگزیده

هشتمین نشست زنان در آموزش عالی

هشتمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه شیراز

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزش عالی، سلسله نشست‌های پژوهشی در ارتباط با مشکلات و مسائل زنان دانشگاهی با عنوان «زنان در آموزش عالی» با رویکرد سیاستگذاری در حوزه زنان برگزار می کند که هشتمین نشست آن در دانشگاه شیراز برگزار شد.

ادامه مطلب
دهمین نشست زنان در آموزش عالی

دهمین نشست با تمرکز بر دانشگاه‌های الزهرا، خوارزمی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، علمی-کاربردی، فنی و حرفه‌ای و هنر

در ادامه سلسه نشست‌های زنان دانشگاهی با نگاهی به دانشگاه‌های کشور، دهمین نشست با تمرکز بر دانشگاه‌های الزهرا، خوارزمی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، علمی-کاربردی، فنی و حرفه‌ای و هنر در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ برگزار شد.

ادامه مطلب
ششمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه بیرجند

ششمین نشست زنان در آموزش عالی در دانشگاه بیرجند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سلسله نشست‌های پژوهشی در ارتباط با مشکلات و مسائل زنان دانشگاهی با عنوان «زنان در آموزش عالی» برگزار می کند که ششمین نشست به میزبانی دانشگاه بیرجند به صورت مجازی در روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار شد.

ادامه مطلب