شرح وظایف مشاور وزیر در امور زنان و خانواده

تعداد بازدید:۴۹۱

توضیح

 • منظور از مشاوران، مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
 • منظور از زنان، سه گروه ذینفع شامل اعضاء هیات علمی- کارکنان و دانشجویان است.

شرح وظایف مشاور وزیر در امور زنان وخانواده

 • شناسایی وظایف مشاور وزیر در امور زنان و خانواده در قالب آیین‌نامه با توجه به اسناد بالادستی و امکانات در دسترس و تلاش برای تصویب و رسمی شدن آن
 • شناسایی مسائل و چالش‌های زنان در آموزش عالی (ستاد، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی) و انتقال آن به مراجع تصمیم‌گیری در دسترس
 • رایزنی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور اصلاح قوانین در ساختار وزارت عتف و ارائه پیشنهادات لازم به منظور اصلاح یا تصویب قوانین با لحاظ کردن رویکردهای سیاست‌گذاری حساس به جنسیت
 • برنامه‌ریزی برای استفاده از فرصت‌های اجتماع خردورزان و اندیشمندان در دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی به منظور و شناسایی و تبیین مساله خانواده در ایران با تاکید بر نهادهای آموزش عالی، با هدف دسترسی به راهکارهایی برای تحکیم خانواده در ساختار وزارت عتف
 • رایزنی و استفاده از فرصت‌های قانونی برای تدوین قوانین مرتبط با دانشگاه دوستدار خانواده
 • ارتباط مداوم با مشاورین امور زنان و خانواده در سایر نهادهای زیرمجموعه‌ی وزارت علوم به منظور پایش عملکرد و تحقق اهداف شناسایی شده مستند بر دستورالعمل ابلاغی به مشاوران
 • هم‌فکری با مشاوران در خصوص نحوه مدیریت حوزه زنان و خانواده و پایش فرایندها بر اساس سطح تحقق اهداف ابلاغی
 • شناسایی و معرفی زنان شاخص و اثرگذار عرصه علم و فناوری
 • تلاش برای معرفی زنان اثرگذار به جامعه علمی کشور با هدف بازنمایی الگوهای موفق
 • رایزنی، چانه‌زنی و بسترسازی برای نهادینه شدن رویکردهای سیاست‌گذاری حساس به جنسیت با هدف ارتقای توانمندی‌های زنان و حضور موثر آنان در مراکز تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری
 • رایزنی، چانه‌زنی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای فراهم آوردن زمینه های اجرایی‌کردن سیاست های مصوب و اسناد بالادستی و همچنین برنامه‌‌های دولت در حوزه زنان در وزارت عتف
 • تنظیم گزارش‌های علمکرد دوره‌ای از نهادهای زیرمجموعه‌ی وزارت عتف شامل معاونت‌ها و نهادهای آموزش عالی
 • بسترسازی برای توسعه‌ی رویکردهای سیاست‌گذاری حساس به جنسیت در دانشگاه‌ها به منظور توان‌افزایی و ارتقای جایگاه زنان در تمام بخش‌های آموزش عالی
 • تهیه پیش‌نویس و اسناد داخلی و فرادستی در حوزه زنان و خانواده با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی به منظور هم‌فکری و ایجاد مفاهمه‌ی مشترک درباره‌ی اسناد و همکاری با سازمان‌های مرتبط
 • برنامه ریزی به منظور شاخص‌سازی، پیاده‌سازی، توسعه و پایش مفهوم عدالت جنسیتی (به عنوان شاخه‌ای از عدالت اجتماعی) در محدوده وظایف و ماموریت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با استاد بالادستی و برنامه های توسعه ای کشور
 • به روز رسانی پایگاه جامع داده‌های زنان و اطلاعات آماری و تنظیم گزارش‌های مورد نیاز برای ارائه به مراجع ذیربط و در دسترس قرار دادن این داده‌ها و گزارش‌ها برای پژوهشگران
 • ارتباط مستمر با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، حلقه مشاوران سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی و سمن‌های (سازمان های مردم نهاد یا سازمان های عمومی غیردولتی) مرتبط با زنان به منظور فراهم‌آوردن فرصتی برای اجرای خط مشی ها، سیاست ها و دستورالعمل‌ ‌های ابلاغی و ارائه گزارش‌‌های لازم در چارچوب وظایف محوله
 • برنامه‌ریزی و مطالبه‌سازی برای توسعه‌ی رویکردهای سیاست‌گذاری حساس به جنسیت و برنامه‌ریزی جنسیتی در میان مدیران و سیاست‌گذاران کلان نظام آموزش عالی
 • ارتباط مستمر با مشاوران امور زنان و خانواده از دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی استان‌های مختلف به منظور هم‌اندیشی و هم‌فکری
 • بسترسازی برای شنیده شدن صدای زنان دانشگاهی که از مرکز به دور بوده، آگاهی از مطالبات آن‌ها و پاسخگویی
 • مشارکت و همکاری در برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی ویژه امور زنان وخانوده